Werkleider/Werkleidster arbeidszorg

Functieomschrijving

Veerkracht4 is een sociaal economiebedrijf dat een 100-tal mensen tewerkstelt in diverse arbeidsvormen.
Ontstaan vanuit het welzijnswerk is Veerkracht4 in de loop van de jaren geëvolueerd naar een evenwicht tussen sociaal engagement en een bedrijfsmatige aanpak.

Door het aanbieden van arbeidsmatige activiteiten en individuele begeleiding probeert arbeidszorg de kansen tot (re)integratie in de maatschappij te bevorderen. Dit doen we aan de hand van verschillende taken die we aanbieden aan onze medewerkers.

Om ons team arbeidszorg te versterken zoeken we een gemotiveerde collega die meewerkt op de werkvloer.

Profiel

– Ervaring in het begeleiden van medewerkers is een pluspunt

– Sociaal engagement, interesse in het werken binnen sociale economie

– Je bent contactvaardig en beschikt over een groot empatisch vermogen

Jobgerelateerde competenties

 • De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten
 • Collectieve sociaal-educatieve acties evalueren (bereikte doelstellingen, moeilijkheden, …) De informatie doorgeven (partners, financiers, ..)
 • Specifieke doelgroep: Psychologische moeilijkheden
 • Personen in een sociale noodsituatie identificeren en oplossingen voorstellen onder de vorm van noodopvang of doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten
 • Specifieke doelgroep: Sociaal-emotionele moeilijkheden

Persoonsgebonden competenties

 • Plannen (= ordenen)
 • Resultaatgerichtheid
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Contactvaardig zijn
 • Samenwerken als hecht team
 • Omgaan met stress

Aanbod

Loonbarema pc 327

Fietsvergoeding woon- werkverk

Plaats tewerkstelling

VEERKRACHT 4
Kazernestraat 7-11, 8930 MENEN

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: christine@veerkracht4.be

Per brief Contact: Christine Kesteloot
VEERKRACHT 4
Kazernestraat 7-11, 8930 MENEN