Maatwerkbedrijf

Ontstaan vanuit het welzijnswerk is Veerkracht4 in de loop van de jaren geëvolueerd naar een evenwicht tussen sociaal engagement en een bedrijfsmatige aanpak.
De missie was en is nog steeds: 
het verhogen van de participatie van kansengroepen op de arbeidsmarkt

DE WERKPLAATS

Als maatwerkbedrijf biedt Veerkracht4 tewerkstellingskansen aan mensen waarvoor een tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt (nog) niet haalbaar is.

Via een begeleide tewerkstelling wordt ernaar gestreefd om de afstand naar een tewerkstelling binnen het reguliere circuit te verkleinen, en waar mogelijk een doorstroom te realiseren.

Veerkracht4 heeft plaats voor 42 voltijdse equivalenten die terecht kunnen in 4 activiteiten :

ARBEIDSZORG
Sommige mensen hebben een medische, psychische of psychiatrische problematiek die betaalde tewerkstelling (voorlopig) onmogelijk maakt. Deze mensen kunnen terecht in het arbeidszorgcentrum van Veerkracht 4

Wij zijn in sociaal media