Wasserij “Proper Goed”

logo wasserij Proper Goed

Op 1 mei 2011 is wasserij Proper Goed van start gegaan. De wasserij is, naast het restaurant, de bouwactiviteiten en de groenwerken, de vierde erkende activiteit binnen de sociale werkplaats . De wasserij is tevens het eerste semi-industriële project van Veerkracht4 ! Toen duidelijk werd dat de Centrale Wasserij van het OCMW zou moeten opgedoekt worden omwille van de sloop van het gebouw waarin ze gevestigd was zag Veerkracht4 hierin een uitstekende mogelijkheid deze activiteit verder te zetten als sociale werkplaats. Hierdoor konden niet alleen een aantal jobs voor laaggeschoolde werkzoekenden en leefloon gerechtigden gered worden, tegelijk betekende het verderzetten van de wasserij door Veerkracht4 dat de dienstverlening naar de woonzorgcentra van het OCMW kon gegarandeerd blijven. Let wel : Veerkracht4 kreeg de opdracht niet in de schoot geworpen… Er moest meegedongen worden via een openbare aanbesteding, waar Veerkracht4 als beste uit kwam. 


In de wasserij wordt het bewonerslinnen van de  woonzorgcentra van het OCMW verwerkt. Het vuil linnen wordt ongesorteerd aangevoerd. Daarna wordt het linnen  gesorteerd volgens het was proces dat het dient te ondergaan. Het linnen wordt gewassen en gedroogd met industriële was- en droogmachines. In een afgescheiden zonde wordt daarna het linnen gestreken en geplooid. Het strijken gebeurd zowel machinaal als met de hand. Tot slot wordt het afgewerkte linnen per instelling en per bewoner gesorteerd, verpakt en teruggebracht naar de instelling. Omdat Veerkracht4 belang hecht aan maatschappelijk verantwoord ondernemerschap is bij het opzetten van de wasserij veel aandacht besteed aan het zo milieuvriendelijk mogelijk maken van het productieproces. Zo wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van regenwater, dat we opvangen in 4 grote citernes van 10.000 liter elk. Het water wordt ook opgewarmd via een hoog rendement condensatieketel vooraleer het naar de machines gaat, waardoor er minder elektriciteit nodig is. Verder wordt er gewerkt met professionele biologisch afbreekbare detergenten. Omdat het ganse proces erg veel handenarbeid vergt is deze activiteit uitstekend geschikt voor de sociale werkplaats. Het is dan ook de bedoeling om deze verder uit te bouwen, en zo mogelijk nog nieuwe klanten aan te trekken ! 

Contactpersoon: Jan Hespel (jan@veerkracht4.be )
Werkvloerbegeleider: Mahesh Thapa (wasserij@veerkracht4.be)