DE WERKPLAATS


duurzame tewerkstelling voor kansengroepen.

Mensen die ondanks alle begeleidings- en tewerkstellingsacties zeer langdurig werkloos (5 jaar of langer) blijven, en niet meer kunnen ingeschakeld worden in het normale economische circuit kunnen terecht in de sociale werkplaats.
In de sociale werkplaats kunnen 36 mensen duurzaam (contract onbepaalde duur) tewerkgesteld worden in één van de activiteiten die door Veerkracht4 georganiseerd worden.
Ook in de sociale werkplaats is er permanent begeleiding op de werkvloer.