ARBEIDSZORG


Zorg voor mensen door werk.

arbeidszorg toemaatje

Arbeidszorg wil het recht op arbeid voor iedereen waarborgen, ongeacht zijn of haar mogelijkheden en beperkingen. De doelgroep medewerkers voor Arbeidszorg zijn personen die omwille van persoonsgebonden (gezondheidsproblemen, psychische problematiek, mentale of fysieke handicap, lage stressbestendigheid, lage scholingsgraad,) en / of maatschappijgebonden (vanuit arbeidsmarkt weinig of geen arbeid beschikbaar voor maatschappelijk zwakke groepen) redenen niet (meer) of nog niet kunnen werken onder een arbeidscontract in het reguliere of beschermende arbeidscircuit. 

Door het aanbieden van arbeidsmatige activiteiten en individuele begeleiding probeert arbeidszorg de kansen tot (re)integratie in de maatschappij te bevorderen. Dit doen we aan de hand van verschillende taken die we aanbieden aan onze medewerkers. 

Hieronder valt onder andere volgende:
1. Voedselbank OCMW:
– a. Winkel klaarzetten / bedelen
– b. Magazijnwerk

2. Verpakkingswerk
– a. Voeding
– b. Pampers

3. Semi-industrieel werk

4. Enclave in samenwerking met AC Travo

Aanmelding:
Aanmeldingen om naar arbeidszorgcentrum te komen gebeurt specifiek via GTB (te bereiken via werkwinkel Menen) en trajectbegeleiders OCMW Menen. Vrijwillige aanmeldingen en/of door andere diensten zijn niet mogelijk. 

Werken aan doorstroom: Om te kunnen werken aan een positieve doorstroom van de medewerkers worden er vanuit het arbeidszorgcentrum op geregelde basis aangepaste stages opgemaakt. Op die manier kan een intensieve begeleiding zorgen voor een optimale kans op de arbeidsmarkt in het SEC of NEC-circuit. 

Openingsuren Arbeidszorgcentrum Veerkracht 4 :
Maandag tot vrijdag : 8u30 – 16u30

Contactgegevens:
Wervikstraat 192, 8930 Menen
GSM: 0473/88 35 18 (enkel bereikbaar tijdens de openingsuren)
E-mail: arbeidzorg@veerkracht4.be