Vacatures

Voor wie langdurig werkloos is heeft Veerkracht4 misschien een geschikte werkaanbieding.
Veerkracht4 stelt mensen tewerk op twee manieren:

1. In de sociale werkplaats : bedoeld voor mensen die zeer langdurig werkloos zijn én laaggeschoold. Veerkracht4 kan enkel aanwerven nadat de VDAB heeft nagegaan of je aan de gestelde voorwaarden voldoet.
In de sociale werkplaats kan je een contract van onbepaalde duur krijgen.

2. Omkadering
Veerkracht 4 zoekt:

1 werkleid(st)er schoonmaak

1 werkleid(st)er groenonderhoud


Veerkracht 4, Kazernestraat 7/11, 8930 Menen, tel:056 52 80 80